Bøker blir ikke dyrere med ny bokavtale

I en kommentar i Aftenposten 4. september argumenterer Kristenn Einarsson mot avisens påstand om at bøkene blir dyrere med ny bokavtale. Her kan du lese hele kommentaren.

Kommentator Joacim Lund i Aftenposten omtaler Regjeringens forslag til endring av fastprisordningen for bøker, torsdag 30. august med oppfølging på lederplass dagen etter. Forslaget vil «skru opp bokprisene» og «65 % av bøkene blir dyrere» kan vi lese.

Dette er ikke sant. Klassekampen skrev at to av tre titler får forlenget fastprisperiode, Lund «oversetter» dette til at disse bøkene blir dyrere. Det er feil. Prisen på boken er fastsatt ved utgivelse, alle salgskanaler kan gi inntil 12,5 prosent rabatt i fastprisperioden. Det eneste som endres, er at denne perioden i snitt vil vare ca. to måneder lenger.

En ting er at Lund feilinformerer, verre er det når Aftenposten på lederplass innleder med å fastslå usannheten: «To av tre bøker blir dyrere for forbrukerne». Her har Aftenposten også funnet frem en kritisk evaluering av Bokavtalen fra 2009, mens man unnlater å henvise til den store evalueringen av bokbransjen som ble gjort i 2012 av Oslo Economics, med en helt annen vurdering av effekten av de litteraturpolitiske virkemidlene som brukes i Norge.

La oss håpet at kommentator Joacim Lund og lederskribenten leste hva kommentator Bjørgulv Braanen skrev samme dag. Han har satt seg inn i saken.

Braanen oppsummerer svært godt hva dette handler om: «Fastpris på bøker betyr at forlagene for en viss periode bestemmer utsalgsprisen, ikke bokhandelkjedene eller andre distributører, som for eksempel Amazon eller Apple. Det bidrar for en begrenset periode til å begrense distribusjonsleddets makt til fordel for innholdsprodusentene, som i denne sammenhengen er forlagene og forfatterne. Forfatternes royaltyinntekter er også knyttet til fastprissystemet. Faste priser på bøker betyr heller ikke at prisene hverken er høye eller lave – slik mange synes å tro – de er bare faste i ett år. Det er også stor grad av enighet om at dette bidrar til å sikre bredde og kvalitet i utgivelsene, mens hard priskonkurranse fører til større konsentrasjon om bestselgerne».