Bransjestatistikken 2015 er publisert!

Forleggerforeningens bransjestatistikk ble offentliggjort i dag. Statistikken viser at det norske bokmarkedet holder seg stabilt. Det er en vekst i omsetning fra både e-bøker og digitale læremidler, mens fysiske lydbøker går tilbake.

Les hele bransjestatistikken her.

Statistikken viser at det norske bokmarkedet sett under ett steg med 0,3 % fra 2014 til 2015. Markedet er nå i sum 5 867 mnok (beregnede utsalgspriser). Allmennmarkedet holder seg stabilt, med en marginal nedgang på 0,2 % fra 2014.

Andelen av salget som kommer fra medlemsforlagene i Forleggerforeningen viser en tilsynelatende nedgang. Dette skyldes at et større forlag har endret eierskap. Korrigert for dette er også salget av bøker fra medlems­forlagene stabilt.

Forlagsomsetningen sett under ett holder seg på samme nivå som i fjor. E-bøkene viser en avtagende vekst; omsetningen økte med 18 % i 2015 mot 2014, sammenlignet med en økning på 45 % i 2014 mot året før. Omsetningsnivået er beskjedent: 32 mnok i 2015 mot 27,2 mnok i 2014. Vi antar at det fortsatt vil være moderat vekst i omsetning fra e-bøker for allmennmarkedet, selv om vi ser at dette segmentet er i ferd med å stabilisere seg, og at leserne foretrekker en kombinasjon av ulike formater. Dette er en situasjon vi ser over hele verden.

For lydbøker viser de fysiske formatene 12 % tilbakegang til 37,2 mnok, mens nedlastbare lydbøker viser 65 % vekst til 27,5 mnok. Omsetning av digitale læremidler og øvrige digitale produkter viser 27 % vekst til 211 mnok.

Les mer: