ESA vil undersøke Bokavtalen

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag åpnet sak hvor de vil undersøke om Bokavtalen er i strid med Artikkel 53 i EØS-avtalen. Les Kristenn Einarssons kommentar.

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag åpnet sak hvor de vil undersøke om Bokavtalen er i strid med Artikkel 53 i EØS-avtalen. I et brev til Kulturdepartementet krever ESA svar på en rekke spørsmål.

Kristenn Einarsson har følgende kommentar til saken: – Det er et klart flertall i Stortinget som ønsker å videreføre den litteraturpolitikken vi har hatt i Norge i flere tiår. Denne litteraturpolitikken inkluderer et fastprissystem. Om ESAs involvering i saken tilsier en justering av hvordan rammeverket for denne politikken utformes, vil man sikkert drøfte dette og finne gode løsninger. Som kjent har svært mange EU-land fastprissystem for bøker.