Et godt budsjett for litteraturfeltet

Regjeringens statsbudsjett ble lagt frem i dag, og budsjettet er i det store og hele godt nytt for litteraturfeltet.

Kulturbudsjettet

Forleggerforeningen ser med glede på at Kulturministeren får en samlet økning på kulturbudsjettet med 4,5 prosent, sammenlignet med i fjor. Og slik vi ser det, kommer litteraturfeltet svært godt ut denne gangen.

De to store prosjektene Gjesteland Norge og Bokåret 2019 har vi visst om en stund, men det er ikke desto mindre viktige satsninger. I tillegg vil det bevilges 10 millioner til ulike tiltak som skal styrke barne- og ungdomslitteraturen, blant annet gjennom Kulturfondet, og det bevilges 2 millioner til etableringen av en ny ordning for oversettelse av samisk litteratur. Dette er tiltak Forleggerforeningen ønsker velkommen.

I budsjettet kommer det også frem at Regjeringen tar sikte på å innføre merverdiavgiftsfritak for e-bøker og e-tidsskrift med virkning fra 1. juli 2019 (med forbehold om godkjennelse fra ESA). Her vil det komme et konkret forslag i Revidert nasjonalbudsjett. Forleggerforeningen vil følge prosessen frem til da nøye.

Læremiddelmarkedet

Når det gjelder læremiddelfeltet, merker vi oss at satsingen på en ny støtteordning for innkjøp av digitale læremidler («den teknologiske skolesekken») som ble varslet i revidert nasjonalbudsjett i mai følges opp. 48 millioner settes av til ordningen i 2019. Dette er vi glade for, og vi vil være i dialog med Utdanningsdirektoratet om den konkrete utformingen av ordningen.

I budsjettet som ble lagt frem i dag er også den kommende fornyelsen av læreplaner (Fagfornyelsen) kommentert. Det presiseres at læremidler er viktige for undervisning, læringsutbytte og implementering av nye planer, og at det i forbindelse med Fagfornyelsen vil bli behov for nye læremidler. Videre kan vi lese at departementet er i dialog med KS om beregning av kostnader for kommunesektoren som følge av utskifting av læremidlene. Forleggerforeningen følger dette arbeidet tett, og er i dialog med KD om kostnadsberegningen.

Les mer