Forleggerforeningen forhandler gjerne felles

Forleggerforeningen ønsker å forhandle om normalkontrakter med begge de to skjønnlitterære forfatterorganisasjonene

Forfatterforeningen skriver i et åpent brev til sine medlemmer at de vil reforhandle normalkontrakten for skjønnlitteratur for voksne, og at de vil forhandle sammen med Forfatterforbundet. Det er Forleggerforeningen glad for. Forleggerforeningen har hele tiden vært klar på at vi ønsker én felles normalkontrakt for skjønnlitteratur, fremforhandlet med et samlet forfatterfelt. 

At to organisasjoner med avtale om samme normalkontrakt har ønsket å gå i ulikt tempo, er en ny situasjon. Forfatterforeningen har vært invitert til disse forhandlingene fra begynnelsen av, og har vært orientert om disse. Vi har også strukket ut en hånd og invitert til egne møter med vårt forhandlingsutvalg om prosessen. Vi ser i ettertid at dialogen med Forfatterforeningen kunne ha vært bedre. Derfor er det viktig for oss å understreke at vi stiller til felles forhandlinger når som helst: Forleggerforeningen ser frem til å møte begge forfatterorganisasjonene for sammen å arbeide frem en ny normalkontrakt. 

Forøvrig medfører det ikke riktighet at Forleggerforeningen har vært utilgjengelig for media i denne saken. Alle henvendelser er besvart.