Forleggerforeningen på Arendalsuka

Forleggerforeningen vil være tilstede under Arendalsuka med arrangement om lesing og språk. Ikke i Arendal? Arrangementene kommer også til å strømmes.

 

Onsdag 18/9 kl. 17.00-18.00: Hva gjør vi med gutta?, Castelle Bar & Restaurant
Gutter topper flere negative statistikker: dårligere skoleresultater, høyere frafall, leser mindre og dårligere og topper i større grad negative statistikker enn jenter. Hva gjør dette med samfunnet og halve befolkningen? Hva gjør vi for å motvirke disse tendensene? Hvordan kobler vi guttene på samfunnet? Forleggerforeningen satte dette på dagsorden i vår, og har invitert Camilla Stoltenberg, Torbjørn Røe-Isaksen, Mads Nygaard og flere andre til å debattere dette.
Les mer og meld din interesse på Facebook her.

Debatten vil også strømmes her:

 

Torsdag 19/8 kl. 15.00-16.00: Fremtiden for norsk språk i akademia, Arendal bibliotek
Norsk fagspråk taper terreng for engelsk i de akademiske utdanningsinstitusjonene. Hvordan bevarer vi norsk fagspråk i høyere utdanning når forskere nesten bare formidler på engelsk? Hvorfor er det vanskelig å få til høyere utdanning på norsk? Hvor ligger ansvaret for norsk fagspråk i akademia og hvordan bidrar staten til at utdanningsinstitusjonene kan oppfylle sine språkpolitiske forpliktelser?
Les mer og meld din interesse på Facebook her. Debatten blir strømmet via Facebook-arrangementet. 

 

Torsdag 19/8 kl. 17.45-18.45: Kven er det beste lesepartiet i landet her?, Arendal bibliotek
Kva parti bør du stemme på i haust om du er opptatt av språk og litteratur? Forleggerforeningen har satt lesing på dagsorden ved fleire høve. I denne debatten diskuterer politikarar lesepolitikk!  Med Tage Pettersen (H), Anette Trettebergstuen (AP) og Åslaug Sem-Jacobsen (SP).
Les meir og meld di interesse på Facebook her. Debatten blir strømma via Facebook-arrangementet.

 

Forleggerforeningen vil også være representert i følgende debatter resten av uka: