Vi svarer på høring om felles likestillings- og diskrimineringslov

Høringen om forslag til en felles likestillings- og diskrimineringslov er nettopp avsluttet. Lovforslaget omfatter også læremidler, og Forleggerforeningen har svart på høringen.

Hovedpunktene i Forleggerforeningens høringssvar er:

  • Vi mener det er riktig at læremidler skal bygge på lovens formål om likestilling og likeverd. Læremidler har betydelig innflytelse, og vi anser det som en viktig del av samfunnsoppdraget vårt å formidle verdier som er i tråd med menneskerettighetene og demokratiske prinsipper.
  • Et krav om universell utforming for digitale læremidler vil imidlertid, etter våre beregninger, ha store kostnadsmessige konsekvenser, og vil føre til redusert kvalitet og dårligere utvalg av læringsressurser for skolene. Vi vil derfor anbefale at digitale læremidler ikke omfattes av bestemmelsen om universell utforming.
  • Vi ønsker gode løsninger for et fremtidsrettet digitalt læremiddelmarked, og vil gjerne bidra i utformingen av en god alternativ modell for å sikre at alle elevers behov blir ivaretatt. Vi mener at det er viktig å få på plass systemer som legger til rette for godt samarbeid og hensiktsmessig arbeidsdeling mellom læremiddelprodusentene og det offentlige.

Les høringsnotatet og lovforslaget på Regjeringens hjemmesider.
Les Forleggerforeningens høringssvar her.