Vår forlengede arm inn mot EU

Kristenn Einarsson deltok tidligere denne uken på møte i den europeiske forleggerforeningen (FEP) i Brüssel. Her er hans rapport fra møtet der merverdiavgift på e-bøker og opphavsrettslige spørsmål var sentrale diskusjonstema.

Denne vårsesjonen blir intens i Brussel. Vi er medlem av den europeiske forleggerforeningen (FEP), som gjør en viktig jobb når sentrale deler av bokbransjens rammebetingelser behandles i EU. Gjennom dette medlemskapet får vi en mulighet til å være med på å påvirke hva EU vedtar, og som vi vet, det meste av endringene vil senere bli nedfelt i lover og forskrifter i Norge.

Møtet i FEP i Brussel i forrige uke handlet i sin helhet om to saker: Arbeidet med endringene i direktivet i EU som skal gi medlemslandene anledning til å likebehandle e- og papirbøker når det gjelder avgifter (les moms) og de mange forslag til å forandre regelverket om opphavsrett. Her i Norge pågår det arbeid med ny åndsverklov, men det er allerede varslet at endringene som kommer i EU vil føre til at den nye åndsverkloven må gjennom en ny revisjonsrunde når EU er ferdig med sitt arbeid.

Alle medlemslandene i FEP bidrar sterkt gjennom faktainnsamling og med forleggere som stiller opp i møter med EU-parlamentet og EU-kommisjonen og i strategiske og taktiske diskusjoner. Vi har valgt å prioritere å delta i dette arbeidet (selv om vi ikke har noen parlamentsmedlemmer vi kan snakke med). Dermed får vi en mulighet til å påvirke våre fremtidige rammebetingelser før EU-tilpasningene begynner her hjemme.

Forrige ukes møte i FEP markerte også at organisasjonen er femti år. Et viktig spørsmål for framtida er Storbritannias posisjon i det europeiske samarbeidet. Vi forsøker å formidle verdien av at land som står utenfor EU forsetter sitt medlemskap i FEP. Det tror vi at den britiske forleggerforeningen også vil gjøre.