Frankfurt 2019-prosjektet nærmer seg fullfinansiert

Frankfurt 2019-prosjektet har fått nye hovedsamarbeidspartnere, og nærmer seg dermed fullfinansiert. Samarbeidspartnerne ble presentert på et pressemøte på Trondsmo bokhandel i går, hvor også Kulturminister Trine Skei Grande og bokmessens direktør Juergen Boos var tilstede.

De nye samarbeidspartnere er Thon hotels, Norway Health Tech, Oppland fylkeskommune og Oslo kommune, og blir partnere av prosjektet som helhet.

10 000 journalister dekker bokmessen

Gjestelandssatsingen vil være en unik eksponeringsmulighet for den norske litteraturen. Prosjektet vil gi vår kultur, vår litteratur og våre forfattere massiv oppmerksomhet i Europa og i verden. Bokmessens direktør Juergen Books presiserte i går at det er 10 000 akkrediterte journalister som dekker bokmessen. 60 % av dekningen handler om gjestelandet.

Gjestelandsatsingen innebærer at Norge skal ha et omfattende litteratur- og kulturprogram som vil foregå gjennom hele året. Nå begynner ballen for alvor å rulle, og programmet begynner å komme på plass. Et høydepunkt på kulturprogrammet blir utstillingen «House of Norway» ved Museum Angewandte Kunst (MAK), hvor hele museet i en lang periode vil vies norsk kunst og kultur. Visit Norway og møbelprodusenten Vestre er begge med som partnere i utstillingen.

Nå er prosjektet nærmest fullfinansiert

Gjestelandsprosjektet er ikke gratis, men med de nye samarbeidspartnerne på plass nærmer man seg altså fullfinansiering. Prosjektets totale budsjett er i overkant av 50 millioner kroner, det er staten som er den største finansielle bidragsyteren med 30 millioner avsatt til prosjektet. I tillegg kommer 10 millioner fra private stiftelser, via kommunale midler og andre offentlige instanser. 10 millioner er rent private midler. Forleggerforeningen støtter Frankfurtprosjektet med en betydelig sum.

Les mer om gjestelandssatsingen her.