Her er månedstallene for juli

Den totale bokomsetningen er ved utgangen av juli 2,4 prosent høyere sammenlignet med i fjor samme tid. Dette er en forbedring fra juni på 3,7 prosentpoeng.

Nye læreplaner implementeres høsten 2020 og salg til lærebokmarkedet per juli viser en positiv endring på 8,2 prosent sammenlignet med samme tid i fjor. Det er særlig salg av læremidler til videregående skole som er i vekst. Salget av fysiske bøker til grunnskolen har en fortsatt nedgang, og det er mye som tyder på at dette markedet er preget av koronasituasjonen og forsinkede beslutningsprosesser i kommunene.

Allmennbokmarkedet har en nedgang på 1,8 prosent, det er en forbedring fra juni på 1,2 prosentpoeng.

Her finner du tallene.