Høringsmøte om ny åndsverklov

Kulturdepartementet gjennomførte mandag 23. januar et høringsmøte om ny åndsverkslov. Advokat Mathias Lilleengen fra Bing Hodneland presenterte Forleggerforeningens standpunkter på møtet.

Møtet ble filmet og er lagt ut i sin helhet på Kulturdepartementet sine sider. Se det her. Innlegget fra Forleggerforeningen kan også leses her. Den fullstendige høringssvaret ble sendt inn i august 2016, det kan leses her. Mathias Lilleengen skrev i 2016 en oppsummering av regjeringens forslag og betydningen for norske forlag som du leses her.