Internasjonalt arbeid med ytringsfrihet

Rapport fra Kristenn Einarsson: På generalforsamlingen til Den internasjonale Forleggerforeningen IPA i Frankfurt sist oktober ble ni medlemmer valgt til å sitte i The Freedom to Publish Committee (FtPC). Nye retningslinjer for komiteen ble også vedtatt og arbeidet i den nye komiteen startet 1.januar. Som kjent ble undertegnede valgt som komiteens leder.

Så langt har komiteen utarbeidet et nytt forslag til manifest for Freedom to publish,gjennomgått retningslinjene for IPA’s Prix Voltaire og gjort klart et spørreskjema som skal sendes til organisasjonens mer enn seksti medlemsland. Komiteen ønsker å kartlegge hvilke behov de enkelte medlemsorganisasjonene har for bistand og hjelp fra FtPC i arbeidet med å sikre ivaretakelsen av ytringsfriheten.
FtPC legger også opp til å medvirke til at det arrangeres regionale konferanser om ytringsfrihet. Det avholdes en konferanse i Milano i slutten av april, og det blir seminar på bokmessen i Gøteborg i september. Der vil også IPA’s ytringsfrihetspris for 2017, til en forlegger, bli utdelt. Under bokmessen i Frankfurt blir det et arrangement og det arbeides med et seminar under bokmessen i Senegal i slutten av året. Vi forsøker også å få til et arrangement under bokmessen i Beijing. IPA’s verdenskonferanse er i New Dehli februar neste år. Der blir det to arrangementer om FtP, og vi forsøker også å få til seminarer i Latin-Amerika og i et av de arabiske landene neste år.

IPA vil styrke samarbeidet med andre organisasjoner som arbeider med ytringsfrihet I forbindelse med bokmessen i London hadde vi møter med PEN International og Article 19. Under bokmessen i Paris sist helg ble det avholdt et møte i det som kalles Free Word Alliance. Hensikten med alliansen er oppnå større informasjonsutveksling og samarbeid mellom organisasjoner som arbeider for ytringsfriheten.