Forleggere og forfattere på Maihaugen i Lillehammer. Foto: Oliver Møystad/NORLA

Vellykket internasjonalt forleggerseminar på Lillehammer

I forbindelse med Lillehammer litteraturfestival, som fant sted forrige uke, arrangerte Forleggerforeningens eksportutvalg og NORLA et tre dager langt internasjonalt forleggerseminar om norsk litteratur.

Det tradisjonelle seminaret fant sted både i Oslo og i Lillehammer, og ble i år arrangert for ellevte gang. Denne gangen deltok 16 glade forleggere fra USA, Storbritannia, Spania, Frankrike og Italia.

Programmet besto av besøk hos små, mellomstore og store forlag, omvisning på Litteraturhuset, foredrag om den norske bokbransjen, foredrag om norsk samtidslitteratur, presentasjoner av og med seks norske forfattere, omvisning på Bjerkebæk, og møter med norske forlag og agenturer. Det ble dessuten arrangert en felles mottagelse med en håndfull internasjonale oversettere som var invitert av NORLA til deres oversetterseminar.

Målet med prosjektet er å gjøre norsk litteratur kjent i utlandet, og seminaret er et viktig fellesarrangement for de forlagene som arbeider med salg og formidling av norsk litteratur ut over Norges grenser. Her synliggjøres norsk litteratur og den unike «norske modellen» for sentrale utenlandske forleggere. Satsingen på eksport av norsk litteratur til utlandet vil bli intensivert frem mot at Norge skal være gjesteland på bokmessen i Frankfurt i 2019.

Forleggerseminaret er støttet av Utenriksdepartementet og av de norske utenriksstasjonene i Paris, New York, London og Roma.

Les mer: