Skoler trenger økonomisk handlingsrom til innkjøp av læremidler

Forleggerforeningen deltok i dag på komitéhøringen av kommuneproposisjonen 2020. Vi mener regjeringens formuleringer om bevilgninger til læremiddelinnkjøp er for lite forpliktende.

Kommuneproposisjonen 2020 ble lagt frem forrige uke, og skisserer regjeringens politikk og de økonomiske rammene for kommuner og fylkeskommuner for neste år. Denne proposisjonen er relevant for forlagene fordi det er kommuner og fylkeskommuner som kjøper læremidler til grunnskole og videregående skole.

Læremiddelforlagene er i gang med å produsere læremidler til den kommende skolereformen, Fagfornyelsen, som skal implementeres fra høsten 2020. Nå er det viktig at det blir bevilget friske midler over kommuner og fylkeskommuners rammebudsjetter, slik at skolene har råd til å kjøpe inn disse læremidlene. Forleggerforeningen mener at regjeringens formuleringer om dette i kommuneproposisjonen ikke er forpliktende nok.

Forleggerforeningen deltok i komitéhøringen på kommuneproposisjonen tirsdag denne uken. Her kan du lese vårt innspill. På regjeringens nettsider kan du se opptak av høringen.