Adm.dir. i Forleggerforeningen Heidi Austlid under sitt innlegg i Kunnskapsdepartementet denne uken.

– La ikke denne strategien bli en strategi for eller mot bok og nett

 Det sa Forleggerforeningens adm.dir. Heidi Austlid under kunnskapsminister Tonje Brennas innspillsmøte om ny digitaliseringsstrategi for grunnopplæringen mandag 4. april.

Våre hovedinnspill til strategien som sådan oppsummeres slik:

Forlagene er landets største og viktigste leverandører av læremidler til hele grunnopplæringen, både analoge (lærebøker) og digitale, og leverte i forbindelse med fagfornyelsen ble det investert i og utviklet digitale læremidler i alle fag på alle nivå.

(Halvparten av inntjeningen fra læremidler i grunnskolen er digitale læremidler)

Det leveres og utvikles, og både ved fagfornyelsen og i pandemistengte skoler leverte våre medlemmer. Nå sørger vi for at barn på flukt skal få god læring på eget språk.

Vi ser derimot at det ofte skorter på finansieringen, og deriblant utstrakt bruk av ulovlig kopiering. Derfor er det avgjørende for den nye digitaliseringsstrategien at den også finansieres tilstrekkelig.

Den må følges opp med helt konkrete ressurser og satsing nasjonalt og lokalt, og være forpliktende for alle ledd.

Det er bra at det kommer en helhetlig og overordnet langsiktig digitaliseringstrategi som samarbeid mellom stat og kommune. Digitalisering kan bidra til å utløse potensialet i tilpasset opplæring som gjør at alle unger og ungdommer kan lykkes bedre

Dette forutsetter en nasjonal standard for, finansiering og helhetlig satsing på:

  • Digital infrastruktur
  • Digital pedagogisk kompetanse for lærere og lærerstudenter
  • Digitale læremidler og læringsressurser i alle fag på alle nivå tilpasset norske læreplaner og på begge skriftspråk.

Digitaliseringsstrategien må derfor sees i tråd med de språkpolitiske målene og elevenes rett til å bruke og lese på eget skriftspråk (bokmål og nynorsk), inkludert samisk.

Det finnes i dag og utvikles stadig digitale læremidler i alle fag for alle nivå for norske læreplaner, men det er ikke et velfungerende marked. Det må strategien adressere og løse. Rolleblanding mellom offentlige og private aktører må dessuten være krystallklar.

Vi er villige til og skal være med å løfte norsk læring videre, og gleder oss til involvering, samarbeid og god rollefordeling.