Forlengende unntak fra normalkontraktens bestemmelser for lyd- og ebok

Avtalen om forlengende unntak for normalkontraktens bestemmelser for lyd- og ebok er nå klare.

Normalkontrakten for oversettelser av 2006 inneholder bestemmelse (pkt 6.4) om tilleggshonorar på henholdsvis 25% eller 15% av indeksregulert grunnhonorar hvis forlaget etter å ha gitt ut oversettelsen i trykt bok ønsker å utgi oversettelsen som lydbok eller e-bok.

 

I praksis ble dette et hinder for tilleggsutnyttelse av oversettelsen og etter initiativ fra Forleggerforeningen ble foreningene enige om å redusere tilleggshonorarene gjennom å vedta unntaksprotokoller.

 

Partene har nylig blitt enige om forlengelse av unntaksprotokollene på lignende vilkår, men med noen endringer.

 

For lydbokavtalene er den viktigste endringen at innslagspunktet for full utbetaling av tilleggshonorar er nedjustert fra 2500 eksemplarer til 2000.

 

På ebokavtalene er det fortsatt anledning til å utbetale tilleggshonorar for ebok trinnvis, basert på salg. Det er gjort noen justeringer i stigen, og satsene er nå forankret i normalhonoraret for oversettelser. Dette bør føre til at trinnene må reforhandles sjeldnere. Beløpene er moderat hevet. Lesing av e-bøker i strømmetjeneste vil telle som et salg, og e-bokutlån i bibliotek vil telle som andel av et salg.  Det er også kommet inn en klausul om at forlaget plikter å opplyse om salgstall når oversetter ber om det.

 

Forlengelsen varer ut 2017. Planen er at foreningene før årskiftet 2017-2018 skal forhandle frem en forenklet og modernisert versjon av normalkontraktsverket for oversettelser.et.

De underskrevne avtalene og mal for kontrakt finner dere på våre sider for avtaler.