Lydbokutgivere som ikke er med i Forleggerforeningen kan søke om vederlag

Det er nå mulig å søke om kompensasjon for lovlig privatkopiering av lyd og levende bilder. Forlag som er medlem i Forleggerforeningen trenger ikke å sende søknad.

Ordningen med kompensasjon for lovlig privatkopiering av lyd og levende bilder er statlig, og det er opphavsrettsorganisasjonen Norwaco som administrerer utbetalingen. Den delen av kompensasjonen som er øremerket lydbokproduksjon videreutbetales av Forleggerforeningen til utgivere av lydbøker i Norge, også til lydbokutgivere som ikke er medlem av foreningen.

Forleggerforeningen har nå mottatt kompensasjon for 2021 som skal utbetales til lydbokutgivere. Alle lydbokutgivere som vil søke og som ikke er medlem av foreningen, må sende oss en søknad innen 9. desember 2022, merket «kompensasjon lydbokproduksjon 2021».

Søknaden kan sendes per e-post til anne@forleggerforeningen.no, eller per post til:

Den norske Forleggerforening
Sehesteds gate 6
0164 OSLO

Den individuelle fordelingen vil basere seg på omsetningsandel i lydbokmarkedet i Norge. Søknaden må derfor inneholde revisorbekreftede omsetningstall. Minimumsgrense for utbetaling er på 0,5 prosent av folketrygdens grunnbeløp (omtrent 480 kr).