Midlertidig anbefaling om realisasjon

Forleggerforeningen har i lengre tid sett behovet for å modernisere normalkontraktsverket for skjønnlitteratur.

Saken er oppdatert. Klikk her for å bla til enighetspunkter om forståelse av bestemmelsene om royalty og realisasjon i normalkontraktene.

Uenighet om hvordan realisasjonsbestemmelsene i dagens normalkontrakter skal forstås, har til nå hindret forhandlinger om nye kontrakter på det skjønnlitterære området. Det har tatt lenger tid enn forventet for partene å bli enige om hvordan normalkontraktens bestemmelser om realisasjonssalg skal tolkes.

Uenigheten gjelder adgangen til å redusere royaltysatsen i samme forhold som utsalgsprisen, dog ikke under 7,5 %, jf. Normalkontrakt for skjønnlitteratur for barn og ungdom pkt. 2.8.10 jfr. pkt. 2.9 og Normalkontrakt for skjønnlitteratur (voksne) pkt. 2.8.7 jfr. pkt. 2.9.

Det har vært et premiss fra forfattersiden at man blir enige om dette før man kan gå videre.

Forleggerforeningen har derfor vedtatt en midlertidig anbefaling om å ikke redusere royaltysatsen i samme forhold som utsalgsprisen.

– Anbefalingen er vedtatt av Forleggerforeningens styre, og gjelder ut året 2022 i påvente av en ny normalkontrakt.

– Anbefalingen legger ikke føringer på de kommende forhandlingene, og er ikke et uttrykk for at partene er enige om tolkningen av dagens normalkontrakt på dette punktet. Det gjøres utelukkende for å dempe konfliktnivået.

Etter at anbefalingen ble vedtatt, møtte Forleggerforeningens forhandlingsutvalg Forfatterforbundet til et innledende møte om å forhandle frem en ny normalkontrakt.


 


OPPDATERING


E
nighet om forståelse av bestemmelsene om realisasjon i gjeldende normalkontrakt for skjønnlitteratur:

 

Etter dialog med de skjønnlitterære skribentorganisasjonene har Forleggerforeningens styre vedtatt følgende punkter om hvordan bestemmelsene om realisasjon i gjeldende normalkontrakt for skjønnlitteratur skal forstås:

  1. Realisasjon er et alternativ til makulering.
  2. Realisasjon er et unntak.
  3. Når en utgave realiseres, skal det ikke finnes planer om nytt opplag.
  4. Mammut kan brukes til realisasjon, men er ikke ensbetydende med realisasjon.
  5. Normale tilbud skal ikke utløse realisasjonsroyalty.

«Utgave» forstås her som en innbindingsform av et verk – innbundet, heftet eller billig hardcover.