Når kommer litteraturloven?

Vi går mot et regjeringsskifte, og Forleggerforeningen forventer at løftene om boklov, offensiv lesesatsing og forsterket innkjøpsordning raskt innfris.

Ny regjering vil bety at bransjeavtalen erstattes av en etterlengtet litteraturlov. En lov skal sikre like spilleregler i det norske markedet med fastprisen som det absolutt viktigste elementet for å sikre god tilgjengelighet av et bredt tilbud av norsk litteratur. Hva slags innretning loven får, er det for tidlig å si, men Forleggerforeningen vil jobbe aktivt for å sikre en lov som bidrar til å styrke lesingen og sikre språket vårt. Loven må bidra til å skape bredde, mangfold og kvalitet i alle ledd i verdikjeden, slik at vi skal kunne skape og spre gode historier til lesere i hele landet.

Partiene som forventes å danne det parlamentariske grunnlaget for en ny regjering har alle en sterk litteraturpolitikk. Forleggerforeningen forventer at løftene om litteraturlov, offensiv lesesatsing og forsterket innkjøpsordning raskt innfris. Vi har også en sterk forventning til at den kommende regjeringen vil styrke kommunenes innkjøp av lærebøker og digitale læremidler.

Både for den enkelte og for Norge er et høyt kunnskapsnivå viktig for samfunnsutviklingen. Derfor bør den nye regjeringen være bekymret for at unge leser mindre og dårligere enn tidligere. Å kunne lese er en universalnøkkel for å kunne tilegne seg kunnskap og dannelse, være påkoblet samfunnet med evne til kritisk refleksjon, og å kunne bidra til økt verdiskaping i en stadig mer kunnskapsdrevet økonomi.

Forleggerforeningen ønsker de nye regjeringspartiene lykke til med forhandlingene. Vi skal bidra aktivt slik at vilkårene blir best mulig for forfattere, forlag og forhandlere. Da kan vi som bransje være gi vårt bidrag i den store samfunnsutviklingen.