Ny informasjon i Nygaard-saken

Nye opplysninger i drapsforsøket mot forlegger William Nygaard i 1993 har igjen satt forleggernes betydning for ytringsfriheten i medienes søkelys.

I november 2021 ble ny informasjon i drapssaken mot forlegger William Nygaard kjent, da NRK avslørte at de to personene som ble siktet av norsk politi i 2018 er en libanesisk statsborger og en iransk diplomat. (NRKs artikler kan leses her og her.)  Avisen Verdens Gang oppfordrer på lederplass til at de to siktede etterlyses internasjonalt.

Forleggerforeningen har tidligere, sammen med Aschehoug og stiftelsen Fritt Ord, utlovet dusør for opplysninger som kan føre til en oppklaring av saken. Forleggerforeningens direktør Heidi Austlid sier til NRK at det ikke foreligger opplysninger som gjør at dusøren kan utbetales nå, men håper det vil komme avgjørende informasjon som kan gi en oppklaring og avslutning av saken.

Knut Olav Åmås mener attentatet mot Nygaard er et nasjonalt traume, Fritt Ord-direktøren har tatt til orde for en uavhengig granskningskommisjon.

Austlid mener Nygaard-saken med all mulig tydelighet illustrerer hvor viktig det er å beskytte retten til å ytre seg fritt og kritisk, både mot religion og andre sensitive temaer.

– Det frie ord er en av de viktigste verdiene å ta vare på i et demokrati – det kan i ytterste konsekvens være livsfarlig. Både forleggere og pressefolk må være trygge på at trusler mot ytringsfriheten tas alvorlig.

Hun advarer mot en utvikling mot lavere toleranse for det frie ord i den offentlige debatten.

– I et velfungerende og fritt demokrati trenger toleransemuskelen konstant trening, slik at vi også tåler ytringer som kan være ubehagelige, avslutter Austlid.