Ønsker større satsing på tegneserier

Tegneserier bidrar til leselyst blant barn og unge, men Kulturrådet har ikke økt budsjettene til innkjøpsordningen for tegneserier på mange år.

– Vi er i en krisesituasjon, og det er fordi budsjettene til tegneserier ikke har vært økt i Kulturrådet på mange år, sier Lene Renneflott, daglig leder i Grafill.

Grafill mener vi er inne i en gullalder for tegneserier, men at manglende midler fra Kulturrådet er en flaskehals for å nå ut.

– Aldri har vi hatt så høyt nivå på norske tegneserier, sier hun.

Kulturrådets innkjøpsordning for tegneserier skal sørge for et rikt utvalg av nettopp disse på biblioteker over hele landet – i tillegg til det bibliotekene selv kjøper inn.

Tegneserier kan bidra til at barn og unge leser mer

– Barn og unge leser mindre og dårligere enn før. Det å satse på tegneserier betyr at vi kan skape mer leselyst, Vi vet at denne aldersgruppen, og særlig gutter, er opptatt av sakprosa, og med det særlig tegneserier og annen typer litteratur enn det som kanskje befinner seg i bibliotekshyllene i dag. Da må vi åpne opp kriteriene for hva det er som slipper inn i bibliotekene,

Nina Goga, professor i litteratur på Høgskulen på Vestlandet, er opptatt av at tegneserier kan omfatte både tradisjonelle varianter, men og romaner med grafiske elementer. Hun erfarer også at tegneserier kan bidra til at det leses mer.

– Det handler om hvordan vi snakker om lesing. Vi ser for oss at en bokorm er en som sitter bøyd over en tykk bok og at da blir man en leser, men det er jo slik at vi alle leser på forskjellige måter gjennom hverdagen. Om vi kan være tydeligere på at nettopp denne typen tekster, som tegneserieromaner, også er å lese, kan vi kanskje bidra til at flere vil identifisere seg som lesere, sier hun.

Kan ikke love økning

– Statsbudsjettet for neste år innebærer ingen økning til kulturfondet, og det er jo slik at Kulturrådet som forvalter disse pengene også bestemmer fordelingen av den pengesekken. Vi har også mulighet til å gå rett inn og styrke de ulike innkjøpsordningene, men jeg kan ikke nå love noen økning i innkjøpsordningen til tegneserier. Vi kommer likevel til å se på dette når vi går i gang med den nye leselyst-strategien, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Denne teksten er en gjengivelse av et intervju på NRK Nyhetsmorgen fredag 2. desember 2022.