Phishing-sider og opphavsrettskrenkelser på internett

Det dukker med jevne mellomrom opp ulike svindelnettsider som oppgir å tilby norske e-bøker for gratis eller svært billig nedlasting. Ofte er dette rene svindelsider (såkalt phishing) som ikke faktisk legger ut bøker, hvor man som regel ikke kan finne e-bøker eller annet reelt innhold, selv om det ser slik ut for kundene. Andre ganger kan det være lagt ut hele deler av bøker. Dersom dere oppdager slike sider anbefaler vi at dere tar kontakt med oss.

Sider som angivelig tilbyr norske e-bøker for gratis nedlastning, har ofte til felles at man blir bedt om å oppgi kredittkortdetaljer før man kan laste ned. Dette er svindelsider (såkalt phishing). For slike svindelsider anbefaler vi ikke at man legger igjen kredittkortdetaljer. Kredittkortet kan bli misbrukt. Gi beskjed til Forleggerforeningen som melder saken videre til Forbrukerombudet. Forbrukerombudet har utarbeidet en egen nettside for å avsløre nettsvindel https://forbrukerombudet.no/avslor-nettsvindel.

 

I blant er det vanskeligere å avgjøre om det faktisk er ulovlig utlagte bøker tilgjengelig eller ikke. Ved mistanke om at det faktisk er ulovlig lagt ut e-bøker eller annet materiale beskyttet av opphavsrett, kontakt Forleggerforeningen og/eller advokat Mathias Lilleengen hos Bing Hodneland. For de ikke helt useriøse nettstedene er det som regel satt opp en egen prosedyre for hvordan du som rettighetshaver kan kreve at materiale fjernes fra deres nettsted. Normalt må man angi konkret hvor det ulovlig utlagte materialet ligger, og dokumentere egne rettigheter, samt forklare hvorfor det er opphavsrettslig krenkelse.

 

De fleste nettstedene som driver storstilt med ulovlig å legge ut opphavsrettsbeskyttet materiale vil være registrert i utlandet, og det vil være vanskelig å komme i inngrep med dem. Derfor er det innført en bestemmelse i åndsverkloven (§56 c flg) som gir en rettighetshaver mulighet til å kreve at tilbydere av internett hindrer tilgang for internettbrukere til nettsted som i «stort omfang» tilgjengelig materiale «som åpenbart krenker opphavsrett». Et slikt rettslig skritt vil kunne være effektivt mot nettsted med stor skadevirkning, men det er en ressurskrevende vei, og nettstedet som blir blokkert vil kunne flytte seg og det ulovlige utlagte materiale til et annet nettsted.