Presentasjon av Forleggerforeningens læremiddelutvalg

Forleggerforeningen har til sammen 10 utvalg som jobber med politikkutvikling, er rådgivende organ og følger opp løpende saker innenfor sine områder. Denne uken møter vi læremiddelutvalget, presentert ved leder i utvalget, Svein Skarheim.  

Svein Skarheim er leder av Forleggerforeningens Læremiddelutvalg (LMU). Men hvem er han, hvilke oppgaver har utvalget og hva er de opptatt av akkurat nå?

Jo, altså. Jeg kan en hel masse om befolkningspolitikk i Bangladesh. Det har jeg overhode ikke fått bruk for gjennom mine tjue år i forlagsbransjen. Mesteparten av tiden har jeg jobbet med høyere utdanning (Universitetsforlaget) og nå jobber jeg med hele utdanningsløpet i Aschehoug.

Læremiddelutvalget møtes nesten en gang i måneden. Og slagordet vårt sier tørt og greit hva vi jobber med: «Læremiddelutvalget behandler saker i tilknytning til utvikling av læremidler til grunnskolen og til videregående skole». Alle medlemsforlagene med en undervisningsportefølje er sterkt representert gjennom Anders Skogvold (Cappelen Damm), Ivar Wagle, (Tell forlag), Ulv Pedersen (Gyldendal) og Yngvar Nordberg (TV2 Skole).

Akkurat nå så er følgende to saker aller øverst på vår arbeidsliste:

Skolens læreplaner får nytt innhold frem mot 2020. Dette Kunnskapsløftet kan ikke lykkes uten nye læremidler. Hvordan kan LMU best arbeide for at departement og direktorat skal ha erkjennelsen om at skolen trenger friske penger til kjøp av læremidler og at innføringstakten for læreplanene må være klok og omforent.

Digitalisering kan på flere områder bidra til bedre læring i skolen. Men i dag er det offentlige er en stor aktør i utviklingen av digitale ressursen (gjennom NDLA). Hvordan skal vi nå frem med det innlysende budskapet om at digital innovasjonskraft er avhengig av at det er et marked og konkurranse mellom forlag og andre aktører. Det offentlige må avslutte sin virksomhet som et slags ‘statsforlag’.

Les mer om hva læremiddelutvalget mener her.