Vil ha felles retningslinjer

Forleggerforeningen inviterte tidligere denne uken Forfatterforeningen og andre bransjeorganisasjoner for å bli enige om felles retningslinjer i møte med seksuell trakassering og overgrep.

Kristenn Einarsson uttalte følgende til Klassekampen:
I likhet med film og teater er litteraturbransjen trolig mer utsatt for ulike typer uønsket seksuell atferd enn andre deler av arbeidslivet. […] For forlagenes del er det å forvente at der er nulltoleranse for alle slags trakassering, og det bør finnes systemer for å følge opp. Men reportasjen tyder på at dette er bransjeomfattende. Derfor bør vi i fellesskap finne løsninger. 

Saken er en oppfølging av Klassekampens oppslag om seksuell trakassering og overgrep i bokbransjen.