Læremidler grunn - / videregående skole

Humanist forlag AS

Publisert 02.10.2019

Humanist Forlag AS ble stiftet i 1995. Hovedaksjonærer er Human-Etisk Forbund og Mater AS. Utgivelsene er først og fremst sakprosa innen populærvitenskap, debatt, dokumentar, religion, historie og menneskerettigheter. Vi gir også ut lærebøker i enkelte fag, bruksbøker og gavebøker med spesielle tema. Vi ønsker både å engasjere, underholde og spre kunnskap gjennom våre utgivelser. Kontakt: […]


Hertervig Forlag

Publisert 07.08.2019

Hertervig forlag ble etablert i 1999. Forlaget eies av Stiftelsen Psykopp og utgir ny norsk sakprosa innenfor et bredt emnespekter med særlig vekt på psykisk helse. Hertervig Akademisk ble etablert i 2006. Våre utgivelser kvalitetssikres ved fagfellevurdering og fremlegger ny forskning, gir gode forskningsoversikter og pedagogisk tilrettelagt undervisningsmateriell for universitets-og høyskolesektoren. Litteraturen blir fortløpende revidert […]


St. Olav forlag

Publisert 07.08.2019

St. Olav forlag ble etablert i 1889 av biskop Johannes Fallize – som en fortsettelse av allerede eksisterende katolsk publiseringsvirksomhet. Den første katekisme kom så tidlig som i 1846, tre år etter at Den katolske kirke fikk gjenetablere seg i Norge etter reformasjonen, og i 1851 kom den første messeboken. St. Olav forlag eies og […]