Religion

Norsk Bokforlag AS

Publisert 02.10.2019

Norsk Bokforlag utgir litteratur, magasiner og ressursmateriell innen kristen tro, helse, natur, kultur og samfunnsansvar. Vi ble etablert i 1879 av Syvendedags Adventistkirken. Kontakt: terje.dahl@norskbokforlag.no | www.norskbokforlag.no


Vårt Land forlag

Publisert 07.08.2019

Vårt Land forlag gir ut kvalitetsbøker om tro, tanke og eksistens. I vår katalog vil du finne sakprosa for voksne. De fleste bøkene våre handler på en eller annen måte om tro og kristendom, men har ulike tilnærminger. Mens noen utgivelser retter seg mot samfunnet, peker andre mot den enkeltes eksistensielle søken. Noen bøker er […]


St. Olav forlag

Publisert 07.08.2019

St. Olav forlag ble etablert i 1889 av biskop Johannes Fallize – som en fortsettelse av allerede eksisterende katolsk publiseringsvirksomhet. Den første katekisme kom så tidlig som i 1846, tre år etter at Den katolske kirke fikk gjenetablere seg i Norge etter reformasjonen, og i 1851 kom den første messeboken. St. Olav forlag eies og […]


Humanist forlag AS

Publisert 05.07.2019

Humanist Forlag AS ble stiftet i 1995. Hovedaksjonærer er Human-Etisk Forbund og Mater AS. Utgivelsene er først og fremst sakprosa innen populærvitenskap, debatt, dokumentar, religion, historie og menneskerettigheter. Vi gir også ut lærebøker i enkelte fag, bruksbøker og gavebøker med spesielle tema. Vi ønsker både å engasjere, underholde og spre kunnskap gjennom våre utgivelser.


Norsk Bokforlag AS

Publisert 04.07.2019

Norsk Bokforlag utgir litteratur, magasiner og ressursmateriell innen kristen tro, helse, natur, kultur og samfunnsansvar. Vi ble etablert i 1879 av Syvendedags Adventistkirken.