Krav om ekstraordinær generalforsamling i IPA

Forleggerforeningene i Norge og i åtte andre land krever ekstraordinær generalforsamling i den Internasjonale Forleggerforeningen (IPA). Vi ønsker endringer i IPAs vedtekter, slik at organisasjonens arbeid for ytringsfrihet og opphavsrett kan videreføres.

I samarbeid med forleggerforeningene i Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Italia, Portugal, Spania og Sverige har Den norske Forleggerforening stilt krav om at det arrangeres en ekstraordinær generalforsamling i London i april under den årlige IPA-kongressen. IPAs vedtekter tilsier at en slik generalforsamling skal arrangeres når minst ni land ber om dette, og styret i organisasjonen har bekreftet at de tar kravet til følge.

De ni landene som har stilt kravet mener at IPA må endres for at organisasjonen skal kunne videreføre sitt viktige arbeid for ytringsfrihet og opphavsrett.

På den ekstraordinære generalforsamlingen vil det fremmes forslag til endringer i IPAs vedtekter, samt nye retningslinjer for utvalgene som arbeider med nye medlemskap, opphavsrett og ytringsfrihet. Utfallet av den ekstraordinære generalforsamlingen blir viktig når Den norske Forleggerforening skal evaluere sitt videre medlemskap i IPA senere i år.

Les mer om bakgrunnen for denne saken her.

Les mer