Det varsles endringer i Bokavtalen

I et møte forrige uke la Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet frem et forslag til endringer i Bokavtalen. Forslaget innebærer en fastprisperiode på 12 måneder for alle nye titler, men en kortere fastprisperiode for andre formater. Den nye avtalen vil få en varighet på fire år.

Kulturdepartementet og nærings- og fiskeridepartementet inviterte fredag forrige uke til et møte om bokforskriften og Bokavtalen. I tillegg til Forleggerforeningen, deltok Bokhandlerforeningen, forfatterforeningen og NFFO.

Den nåværende Bokavtalen løper ut 2018. Fordi avtalen krever unntak fra konkurranseloven (gjennom forskrift, den såkalte «bokforskriften»), må myndighetene godkjenne avtalen hver gang den skal fornyes. Det er altså denne prosessen vi er inne i nå.

I møtet forrige uke la myndighetene frem et forslag om at Bokavtalen skal få varighet på fire år. Fastprisperioden skal ifølge forslaget være på 12 måneder for nye titler, men med en kortere fastprisperiode for andre formater. Forslaget til ny Bokavtale vil sendes på offentlig høring.

Forleggerforeningen ser svært positivt på at regjeringen følger opp løftene fra Jeløyaplattformen, og viderefører faste bokpriser. Forslaget innebærer en lengre gjennomsnittlig fastprisperiode for nye titler enn det vi har i dag, men konsekvensene av kortere fastprisperiode for andre formater må vi utrede og vurdere. Vi mener også det er viktig at avtalen får en varighet på fire år, det gir mer forutsigbarhet for forleggere og forfattere.