E-bøkene bør få momsfritak

I en kronikk i Dagens Næringsliv i dag, argumenterer administrerende direktør i Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson, for at merverdifritaket på litteratur må bli formatuavhengig og dermed omfatte e-bøker.

Dagens mva-sats på 25 % for e-bøker er et hinder for utviklingen av et velfungerende økosystem for digital litteratur. Merverdiavgiften gjør norske e-bøker lite konkurransedyktige i et stadig mer internasjonalt marked og er konkurransevridende mellom bokformater og salgskanaler.

Norske boklesere er i verdenstoppen, men skal det fortsette må det hele tiden legges til rette for lesing kan foregå i alle formater og på alle plattformer. Mens e-boka er blitt en viktig opplevelseskilde i det engelskspråklige markedet, har ikke det samme skjedd i andre land. Nå tar EU konsekvensen av dette og vil i løpet av året legge til rette for at EU-landene kan likebehandle e-bøker og papirbøker i avgiftsmessig forstand.

Vi håper Kulturministeren nå arbeider med å få støtte i budsjettforhandlingene til å legge frem momsfritak på e-bøker, og sørger for at Norge ikke kommer på etterskudd i forhold til EU.

Les hele kronikken her.