Lesing og litteratur taper i endringsforslaget til 2022-budsjettet

Lesing og leseferdigheter går ned, da er det kritisk at verken lesing, bibliotek eller læremidler nevnes. Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet å styrke litteraturformidlingen, det er vanskelig å se at dette arbeidet kan starte med det budsjettforslaget som ble lagt frem i dag.

– Kostnaden til å ruste opp skolebibliotek, styrke innkjøpsordningene og sikre elevene våre læremidler er småpenger i det store regnskapet, men vil ha stor betydning. At sakprosa og litteratur til barn og unge ikke prioriteres får store konsekvenser for leselyst og leseferdigheter. Ikke alle har bokhyller hjemme. Her mener jeg regjeringen løper fra sine løfter til alle som trenger tilgjengelig litteratur, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen.

– Språk og litteratur har i mange år tapt i kulturfondet, og har også en liten andel av arbeidsstipendene for kunstnere. De nye arbeidsstipendene for kunstnere vil bare hjelpe litteraturfeltet om man nå retter opp skjevheten i ordningene ved å prioritere språk og litteratur.

I skolen er situasjonen kritisk, elever mangler læremidler både grunnskolen og i videregående skole. Forleggerforeningen er skuffet over at regjeringen ikke rydder opp, og sørger for at alle elever får gode og like forutsetninger for læring og gode leseferdigheter.

– Ansvaret ligger nå hos kommunene, som må prioritere læremidler og bibliotek innenfor den styrkingen de har fått på kommunerammen, avslutter Austlid.