Heidi Austlid

Heidi Austlid er ny direktør i Forleggerforeningen

Publisert 01.09.2020

Heidi Austlid kommer fra jobben som administrerende direktør i IKT-Norge. Hun har bred erfaring fra teknologisektoren, kunnskapssektoren og bransjeorganisasjonslivet, og vil tilføre vår bransje nye perspektiver og bidra til at forlagene blir enda bedre rustet for utfordringene som venter.