Foto: Kristin Hefte

Heidi Austlid er ny direktør i Forleggerforeningen

Heidi Austlid kommer fra jobben som administrerende direktør i IKT-Norge. Hun har bred erfaring fra teknologisektoren, kunnskapssektoren og bransjeorganisasjonslivet, og vil tilføre vår bransje nye perspektiver og bidra til at forlagene blir enda bedre rustet for utfordringene som venter.

Austlid overtar etter Kristenn Einarsson, som går over i en stilling som strategisk rådgiver i foreningen.

– Norske forlag forvalter et viktig samfunnsoppdrag. Gjennom litteraturen får vi kunnskap til å forstå og utvikle demokratiet. Utfordringene til bransjen i tiden fremover vil blant annet handle om hvordan vi kan dra nytte av digitalisering og globalisering, og skape bærekraftige forretningsmodeller i en verden i rask bevegelse. Da trenger vi litteraturpolitiske virkemidler og rammebetingelser som sikrer bredde og kunnskap, og som ivaretar språket vårt, ytringsfriheten, tilgjengeligheten til litteraturen og kvaliteten i det som produseres. Jeg er entusiastisk og gleder meg til å ta fatt på arbeidet, sier Heidi Austlid.

– Eg er veldig glad for at vi har fått Heidi Austlid med oss. Ho har ein kompetanse og bakgrunn som blir avgjerande når vi skal utvikle både foreininga og litteraturpolitikken for 20-talet, sier Edmund Austigard, styreleder i Forleggerforeningen. – Eg vil samstundes takka Kristenn Einarsson som har leia foreininga gjennom ein periode med store endringar i bransjen. Han har gjort ein formidabel jobb for bransjen her heime, og bidratt sterkt til at vi i samarbeid med Den internasjonale Forleggerforeningen (IPA) har spelt ei viktig rolle internasjonalt i arbeidet for ytringsfridom, demokrati og lesing, fortsetter han.

Om ny administrerende direktør

Heidi Austlid (1976) kommer fra stillingen som administrerende direktør i IKT-Norge, hvor hun har arbeidet med rammebetingelser, politikkutvikling og politisk påvirkning. I hele sitt yrkesliv har hun jobbet i skjæringspunktet mellom kunnskap, teknologi og politikk, og har bakgrunn fra blant annet Kunnskapsdepartementet.