Nedgang i boksalget i 2018

Et godt andre halvår 2018 viser en høyere omsetning i allmennmarkedet enn tilsvarende periode i fjor. Allikevel er det en nedgang i omsetningen fra salg av sakprosa og skjønnlitteratur på 5,5 prosent når man ser året under ett.

Månedsstatistikken for desember viser tall fra Forleggerforeningens medlemmer, og gir en pekepinn på fjorårets omsetning.

I markedet for skjønnlitteratur og sakprosa er det en nedgang i salg av papirbøker på 57,6 mill. kroner eller 5,5 prosent. Etter første halvår var nedgangen for denne delen av markedet på 8,4 prosent.  Omsetningen i annet halvår 2018 er dermed høyere enn i tilsvarende periode i 2017.

Totalt er nedgangen i medlemsforlagenes omsetning på 157 mill. kroner, eller 8 prosent. Av dette er det en nedgang for skolebøker på 87,7 mill. kroner. Denne nedgangen må ses i sammenheng med at det vil komme nye læreplaner både for grunnskole og videregående skole fra høsten 2020. Dette gir redusert salg av skolebøker i 2018 og 2019, mens det forventes omsetningsøkning fra salg av læremidler i 2020 og årene etter.

Digitale utgivelser av sakprosa og skjønnlitteratur viser en nedgang på 6,4 prosent, eller 7 mill. kroner. Veksten i strømmemarkedet for digitale utgivelser er ikke med i disse foreløpige tallene og vil nok mer enn kompensere for denne nedgangen.

Les mer:

Forleggerforeningens statistikker.
Månedsstatistikken for desember 2018.