Statistikk

Forleggerforeningen utarbeider månedlig salgsstatistikk, årlig norsk bransjestatistikk, læremiddelstatistikk og ukentlig skolebokstatistikk. På denne siden kan du laste ned de siste statistikkene våre, og lese mer om dem.

Månedsstatistikk

Forleggerforeningen innhenter månedlige salgstall fra distribusjonssentralene og sammenfatter dem.

Last ned månedsstatistikk per oktober 2018
Last ned månedsstatistikken per september 2018
Last ned månedsstatistikken per august 2018
Last ned månedsstatistikken per juli 2018
Last ned månedsstatistikken per juni 2018
Last ned månedsstatistikken per mai 2018
Last ned månedsstatistikken per april 2018
Last ned månedsstatistikken per mars 2018

Last ned månedsstatistikken per februar 2018
Last ned månedsstatistikken per januar 2018

Last ned månedsstatistikken per desember 2017
Last ned månedsstatistikken per november 2017

Den norske bransjestatistikken

Forleggerforeningen utarbeider årlig en bransjestatistikk over bokomsetningen i Norge. Tallene bygger på opplysninger innhentet fra medlemsforlag, bokklubber og andre aktører i bokmarkedet. Omsetningen til forlag som ikke er medlemmer av foreningen bygger dels på innrapporterte tall, dels på skjønn. Det er benyttet tilnærmet samme metode hvert år for å anslå totalmarkedet vurdert til utsalgspriser, men det er grunn til å understreke at deler av tallgrunnlaget er grove anslag.

Last ned bransjestatistikken for 2017
Last ned bransjestatistikken for 2016 oppdatert versjon 22.11.17
Last ned bransjestatistikken for 2015
Last ned bransjestatistikken for 2014

Læremiddelstatistikk

Forleggerforeningen utarbeider årlig læremiddelstatistikk basert på tall fra bransjestatistikken. Læremiddelstatistikken inneholder omsetningstall per fag og nivå/trinn for grunnskole og videregående skole. Statistikken for videregående skole viser også omsetningstall per studieretning. Læremiddelstatistikken finnes bakerst i bransjestatistikken.

Ønsker du tidligere statistikk? Ta kontakt med Anne Perstølen.

Ukentlig skolebokstatistikk

Ukentlig oversikt over fakturert omsetning og ordrereserve for skolebøker (bokgruppe 1). Oversiktene publiseres fra juni hvert år.

Last ned ukesstatistikken per uke 39/2018
Last ned ukesstatistikken per uke 38/2018
Last ned ukesstatistikken per uke 37/2018
Last ned ukesstatistikken per uke 36/2018
Last ned ukesstatistikken per uke 35/2018
Last ned ukesstatistikken per uke 34/2018
Last ned ukesstatistikken per uke 33/2018
Last ned ukesstatistikken per uke 32/2018
Last ned ukesstatistikken per uke 31/2018

Last ned ukesstatistikken per uke 39/2017


 

Leter du etter eldre statistikker?

Du kan få dem tilsendt. Kontakt Anne Perstølen.