Statistikk

Forleggerforeningen utarbeider månedlig salgsstatistikk, årlig norsk bransjestatistikk, læremiddelstatistikk og ukentlig skolebokstatistikk. På denne siden kan du laste ned de siste statistikkene våre, og lese mer om dem.

Månedsstatistikk

Forleggerforeningen innhenter månedlige salgstall fra distribusjonssentralene og sammenfatter dem.

Last ned månedsstatistikken for november 2017
Last ned månedsstatistikken for oktober 2017
Last ned månedsstatistikken for september 2017
Last ned månedsstatistikken for august 2017
Last ned månedsstatistikken for juli 2017
Last ned månedsstatistikken for juni 2017
Last ned månedsstatistikken for mai 2017
Last ned månedsstatistikken for april 2017
Last ned månedsstatistikken for mars 2017
Last ned månedsstatistikken for februar 2017
Last ned månedsstatistikken for januar 2017
Last ned månedsstatistikken for desember 2016
Last ned månedsstatistikken for november 2016

Den norske bransjestatistikken

Forleggerforeningen utarbeider årlig en bransjestatistikk over bokomsetningen i Norge. Tallene bygger på opplysninger innhentet fra medlemsforlag, bokklubber og andre aktører i bokmarkedet. Omsetningen til forlag som ikke er medlemmer av foreningen bygger dels på innrapporterte tall, dels på skjønn. Det er benyttet tilnærmet samme metode hvert år for å anslå totalmarkedet vurdert til utsalgspriser, men det er grunn til å understreke at deler av tallgrunnlaget er grove anslag.

Last ned bransjestatistikken for 2016 oppdatert versjon 22.11.17
Last ned bransjestatistikken for 2015
Last ned bransjestatistikken for 2014

Læremiddelstatistikk

Forleggerforeningen utarbeider årlig læremiddelstatistikk basert på tall fra bransjestatistikken. Læremiddelstatistikken inneholder omsetningstall per fag og nivå/trinn for grunnskole og videregående skole. Statistikken for videregående skole viser også omsetningstall per studieretning. Læremiddelstatistikken finnes bakerst i bransjestatistikken.

Ønsker du tidligere statistikk? Ta kontakt med Anne Perstølen.

Ukentlig skolebokstatistikk

Ukentlig oversikt over fakturert omsetning og ordrereserve for skolebøker (bokgruppe 1). Fra juni hvert år, publiseres disse oversiktene.

Last ned ukesstatistikken for uke 39/2017
Last ned ukesstatistikken for uke 38/2017
Last ned ukesstatistikken for uke 37/2017
Last ned ukesstatistikken for uke 36/2017
Last ned ukesstatistikken for uke 35/2017
Last ned ukesstatistikken for uke 34/2017
Last ned ukesstatistikken for uke 33/2017
Last ned ukesstatistikken for uke 32/2017
Last ned ukesstatistikken for uke 31/2017
Last ned ukesstatistikken for uke 30/2017


 

Leter du etter eldre statistikker?

Du kan få dem tilsendt. Kontakt Anne Perstølen.