– Nedprioriterer litteratur

Revidert nasjonalbudsjett er skuffende lesing. Hverken læremidler til elever i grunn- og videregående skole eller bøker til biblioteker gjennom innkjøpsordningene er ivaretatt i regjeringens budsjettforslag.

Lik tilgang til litteratur gjennom bibliotekene er viktig for mangfold og inkludering i samfunnet vårt. Innkjøpsordningene har lenge vært underfinansiert, og presset bare øker.

– Skal vi få til et reelt likeverdig tilbud over hele landet, trenger innkjøpsordningene for litteratur til barn og unge et skikkelig løft. Dette kom ikke i statsbudsjettet, og vi er skuffet over at dette heller ikke er prioritert og rettet opp i revidert, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen.

Heller ikke læremidler blir prioritert i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett.

– Tilbakemeldinger fra lærere og elever landet rundt viser at behovet for finansiering av læremidler fortsatt er stort, sier hun.

Mange elever bruker snart tjue år gamle lærebøker, og forskjellene mellom skoler er store. Likevel ser vi gang på gang at regjeringen svikter. Den rødgrønne regjeringen har ikke gjort nok for å rette opp i situasjonen, og heller ikke i kommuneproposisjonen for neste år er læremidlene prioritert.

– Dette er skuffende fra en regjering som gikk til valg på en styrking av skolen, med like muligheter for alle elever, sier Austlid.

Les også: Statsbudsjettet 2022: Læremidler tas på alvor, men litteraturen er glemt