Nordmenn kjøper stadig flere digitale bokprodukter

Bransjestatistikken til Forleggerforeningen for 2017 blir offentliggjort i dag. Statistikken viser en betydelig vekst i salget av digitale bokprodukter, og særlig er det salg av lydbøker som øker, med en omsetningsvekst på 57 prosent. Også omsetningen fra salg av e-bøker og digitale læremidler er i vekst.

Bokmarkedet har vært stabilt i mange år, men i 2017 er det en liten nedgang på to prosent fra 2016. Fordelt på delmarkeder, ser vi at allmennmarkedet hadde en nedgang på 3,3 prosent i 2017, etter flere år med stabil omsetning.

Skolebokomsetningen gikk ned for andre år på rad, med 4,8 prosent fra 2016 til 2017. Det er grunn til å tro at denne nedgangen skyldes kommende endringer i læreplaner både for grunnskole og videregående skole. Fagbokmarkedet økte med 6,3 prosent i 2017.

– Vi er glade for å se at bokmarkedet holder seg såpass stabilt i en tid hvor medievirkeligheten er i stor endring, og alle andre tradisjonelle medier har hatt en betydelig nedgang, sier Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen. – Vi ser at leserne benytter seg stadig mer av de digitale produktene bransjen har å by på, og særlig veksten i lydbokmarkedet tyder på at nordmenn har fått øynene opp for nye digitale distribusjonsformer, fortsetter han.

Om bransjestatistikken

Forleggerforeningens bransjestatistikk publiseres i begynnelsen av juni hvert år. Statistikken baserer seg på innrapporterte tall fra foreningens medlemsforlag og fra bokklubber, samt estimater for totalmarkedet og brutto utsalgspriser. Merk at andre del av årets statistikk ikke er egnet til å beskrive utviklingstrekk, fordi antallet forlag som rapporterer inn har endret seg betydelig.

Les mer