Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen.

Sommerhilsen fra Heidi Austlid

Kjære medlemmer!

I Hurdalsplattformen lovet Regjeringen ny boklov. Forleggerforeningen har sammen med våre medlemmer jobbet mye med innspill til dette arbeidet. Innspillene vi har gitt er basert på fakta, grundige analyser og mange diskusjoner i utvalg og styret i foreningen. Utkastet til boklov er ventet rett over sommeren, og da starter høringsfasen. Noe av det viktigste Forleggerforeningen gjør er å jobbe for robuste rammer for å skape og spre litteratur, og derfor bruker vi mye tid på å snakke med alle partier på Stortinget og regjeringen. Denne uken har vi møtt Venstre, Høyre og SV, for litteraturpolitiske diskusjoner.

En annen viktig oppgave vi som forening har er å vedlikeholde og utvikle avtalene vi har med andre organisasjoner, og jeg er glad vi nå er i en fase hvor vi samtaler med skribentorganisasjonene om nye normalkontrakter. I tillegg har vi utviklet en verktøykasse for å forebygge og håndtere seksuell trakassering.

I mai lanserte Forleggerforeningen, sammen med Bokhandlerforeningen, Leserundersøkelsen. Den viser at lesingen går noe tilbake, men folk opplever det motsatte. Andelen som leser og kjøper bøker er stabil. At folk leser mindre og lytter mer er ikke nytt, og Bransjestatistikken for 2021 viser at strømmetallene opplever en sterk vekst. Tendensene for de ulike bokgruppene kan vi følge i månedsstatistikken. Tallene viser, totalt sett, at vi som bransje har både utfordringer og muligheter. Det som er bekymringsfullt er at barn og unge leser mindre og dårligere, og spesielt gutter.

I høst skal vi sette ned et leseutvalg som skal jobbe strategisk med de leseutfordringer, og gi innspill til regjeringens nye leselyststrategi. Vi vil også etablere et utvalg for lønnsom grønn omstilling i bokbransjen. Dette utvalget skal både jobbe strategisk med temaet, og utvikle en verktøykasse for medlemmene. Om du eller andre ønsker å delta i ett av disse – ta kontakt.

Forleggerforeningen er medlemmene, og er en forening for alle. Derfor vil vi lytte til innspill og justere tilbudet vårt etter hva medlemmene våre har behov for. Vi har gjort endringer i Mammut, og foretatt justeringer som at flere mindre forlag kan bli medlem. Rett etter sommeren vil vi sende ut en medlemskartlegging, som vil spørre dere om hva dere trenger av tjenester fremover. Jeg håper dere alle benytter muligheten til å si ifra.

I august vil vi arrangere debatter om lesing, kunnskap, litteratur, ytringsfrihet og grønn lønnsom omstilling under Arendalsuka. Dette er en viktig arena for å delta i og skape politiske samfunnsdebatter, og på Facebook kan du følge de arrangementene vi har hatt og skal ha fremover. Ytringsfrihetskommisjonen legger fram sin rapport den uka, og i begynnelsen av september arrangerer vi stor nordisk læremiddelkonferanse.

 

Med ønske om en riktig god lesesommer til dere alle!

 

Heidi Austlid

Administrerende direktør, Forleggerforeningen