Tiltak fra myndighetene

Hvilke av myndighetenes tiltak er aktuelle for forlag, og hvilke muligheter finnes for bistand? På denne siden prøver vi å holde deg løpende oppdatert.

Likviditetsstøtteordning

Stortinget har vedtatt en ny lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter.

Hvem kan søke?
Små og mellomstore bedrifter som har fått et akutt likviditetsbehovsom følge av COVID-19-utbruddet. Bedriften må ha færre enn 250 ansatte, omsetning på maks 50 millioner euro og kan ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter per 21. desember 2019.

Hvor mye kan man låne?
Dette innebærer at bankene kan gi lån på inntil 50 millioner kroner til hver bedrift, hver bedrift kan låne maksimalt to ganger lønnskostnadene i 2019, eller 25 % av omsetningen i 2019. Ved spesielle omstendigheter kan man søke om større lån dersom det er nødvendig for å dekke bedriftens likviditetsbehov de neste 18 månedene.

Hvordan går man frem?
Alle bedrifter som har en banklånavtale, kan søke om lån. Det legges opp til hurtigbehandling i bankene, og ordningen stiller ingen krav til økt sikkerhet.

Maksimal løpetid er tre år, og rammen kan ikke benyttes til refinansiering eller tilbakebetaling av eksisterende lån. Man må betale en garantiprovisjon til staten på rundt 0,5 % av lånebeløpet.

Ta kontakt med din bank for mer informasjon.

Kompensasjonsordning

Regjeringen har annonsert sammen med Virke, NHO, Finans Norge og LO at det opprettes en kompensasjonsordning som innebærer at staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette så fort det er klart.