Barne- og ungdomskulturmeldingen er lite ambisiøs på litteraturens vegne

Det er skuffende at regjeringen ikke har tatt i bruk barne- og ungdomskulturmeldingen for å skape et helhetlig løft for litteratur og lesing blant barn og unge.  

Barne- og ungdomskulturmeldingen som ble lagt frem i dag kunne vært et strålende utgangspunkt for en helhetlig og overordnet satsing på barn og unges lesing og leselyst, og tiltakene som meldingen skisserer er et skritt i riktig retning. Forleggerforeningen er allikevel skuffet over mangelen på helhet og ambisjon i regjeringens forslag.

– Det trengs mer kraftfulle tiltak for å få opp lesingen blant barn og unge. Meldingen adresserer tydelig at nedgang i lesing er et problem, og da er det skuffende at regjeringen ikke ser behovet for en mer langsiktig og konkret strategi for lesing og leselyst i den yngste delen av befolkningen, sier Heidi Austlid.

Forrige uke stemte Stortinget ned et forslag om nasjonal lesestrategi. Forleggerforeningen håper at Stortinget har større ambisjoner på vegne litteraturen når meldingen skal behandles. Forleggerforeningen håper at også regjeringspartiene ser behovet for et løft.

– Vi trenger en forpliktende satsing, og forventer at dette følges opp i revidert nasjonalbudsjett. Det er særlig viktig med en styrking av skolebibliotekene og innkjøpsordningen for barn og unge, sier Heidi Austlid. – Å styrke barn og unges leselyst og leseferdigheter er en av våre viktigste samfunnsutfordringer. Lesing gir kunnskap og opplevelser, og gir mulighet for deltagelse og ytring.