Bokbransjen til kamp mot seksuell trakassering

Hvordan bekjempe seksuell trakassering, og samtidig gjøre det trygt å si i fra om en først blir utsatt for det? Nå har bokbransjen varslingrsutinene klare. 22. mars debatteres temaet på Litteraturhuset i Oslo.

I 2021 ble omfanget av seksuell trakassering i bokbransjen kartlagt. Resultatene avdekket at #metoo har aktualitet også her: Fire prosent av de spurte sa at de hadde opplevd trakassering eller overgrep de siste to årene. I alt hadde nesten tre av ti opplevd uønsket adferd lenger tilbake i tid. Unge kvinner var de mest utsatte.

Nå har ti bransjeorganisasjoner, sammen med Balansekunst, gått sammen og laget anbefalinger for både varslingsrutiner og hvordan varsler om trakassering og overgrep skal håndteres. Verktøykassen utgjør rutiner for hvor og hvordan ansatte, forfattere, frilansere og andre selvstendig næringsdrivende kan henvende seg og få hjelp og støtte i trakasseringssaker. Det har også blitt utarbeidet et sett retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk i bransjen.

Retningslinjer, varslingsrutiner med mer finner du nederst på siden.

– Bokbransjen skal være et trygt sted å være for alle, uansett kjønn, alder eller stilling, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen. Hun er glad for at arbeidet med retningslinjene og varslingsrutinene er i havn, og nå rulles ut.

– Forhåpentligvis vil dette gjøre det enklere å melde i fra om en først opplever noe ubehagelig, eller om noen trår over en grense. Dette skal fungere som en helhetlig verktøykasse, med mål om å både forebygge og håndtere, sier hun.

 


Retningslinjer for å bekjempe seksuell trakassering, diskriminering og maktmisbruk i litteraturbransjen:

Vi ønsker et litteraturfelt fritt for seksuell trakassering, trakassering, diskriminering og maktmisbruk. Alle som utsettes for eller blir oppmerksomme på dette, oppfordres til å si i fra, og det skal være trygt å varsle. 

  1.  Bok- og litteraturbransjen har mange asymmetriske maktforhold, og mange er ikke i ansettelsesforhold, for eksempel forfattere, oversettere og illustratører. Personer som befinner seg i en maktposisjon må opptre særlig varsomt. Ikke misbruk posisjonen din for å oppnå seksuell oppmerksomhet.
  2. Det skal være tydelig hvorvidt en situasjon er profesjonell eller privat. Arbeidsrelaterte møter og arrangementer bør bære preg av tydelige rammer for en arbeidssituasjon, det gjelder blant annet valg av sted, tid og deltakere, og hva målet med møtet eller arrangementet er. Skill tydelig mellom private og profesjonelle roller.
  3. Ha et bevisst forhold til inntak av alkohol i jobbsammenheng. Ingen skal utsettes for drikkepress.
  4. Vær spesielt oppmerksom i arbeidssituasjoner som inkluderer barn og ungdom.
  5. Vis særlig hensyn til personer som er nye i bransjen. Vær spesielt forsiktig i utdannings-, veilednings- og mentorsituasjoner.
  6. Diskriminering på bakgrunn av kjønn, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, seksuell orientering, alder, funksjonsnedsettelse, etnisitet, nasjonalitet og livssyn skal ikke forekomme.
  7. Uønsket berøring, samt spredning av nakenbilder, porno og annet krenkende materiale kan være lovbrudd og skal ikke forekomme.
  8. Vær en støttespiller. Reager og ta til motmæle dersom du ser eller hører noe ugreit. 

Du kan alltid si ifra om du blir utsatt for seksuell trakassering, trakassering, maktmisbruk eller diskriminerende atferd.

Øvrige dokumenter i verktøykassen:

Disse organisasjonene står bak prosjektet:

 

Har du spørsmål? Kontakt:

Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen: 907 45 210 / heidi@forleggerforeningen.no