Bokhylle med planter

Boklover i Europa

Til regjeringens arbeid med å utvikle en ny boklov har Forleggerforeningen fått utarbeidet ulike analyser og rapporter. Helge Rønning og Tore Slaattas rapport gir en oppdatert gjennomgang av boklover i Europa.

Herunder også nyere utviklingstrekk i europeisk bokbransje, og hvordan utfordringer i bokbransjen henger sammen med litteraturpolitikken.

Rapporten finner blant annet at satsingen på strømming og lydbøker er en kamp mellom de store. Dette kan få konsekvenser for det øvrige forleggeriet. 

For å få kontroll over rettighetene i ulike markeder, er det mulig å se for seg at de store konsernene fremmer en ny oppkjøpsbølge med tiltakende konsentrasjon av eierskap som følge.

Spesielt vil posisjonene der de allerede er dominante, altså Skandinavia, bli styrket, og deres eierinteresser i norske forlag vil kunne bli brukt til ytterligere oppkjøp og konsentrasjon.

Anbefalinger til ny boklov:

 1. En boklov bør være kortfattet, overordnet og prinsipiell
 2. Europeiske lover er ulike
 3. Fastprisens viktigste virkninger er indirekte
 4. Ingen indikasjoner på lavere bokpriser i friprisland
 5. Friprisland har større konsentrasjon på forlags- og bokhandlersiden
 6. Fastprisens lengde er viktigste enkeltfaktor i virkemidlene. De fleste boklovland har to års fastpris uavhengig av utgave og plattform
 7. Frankrike diskuterer nå om lydbokstrømming skal ha fastpris
 8. De fleste boklover har lav sluttkunderabatt, typisk 5 prosent
 9. Boklovene varierer mye på undervisningsfeltet
 10. Akademiske utgivelser er ofte en viktig del av allmennmarkedet og regnes derfor med i deres statistikk
 11. Flere boklover omfatter også importerte bøker
 12. Rabatt og avanse behandles ikke entydig i de europeiske boklovene. Rønning og Slaatta anbefaler et rabatt-tak og ordentlige returordninger

Les hele rapporten her: Rønning og Slaatta DnF