Den nye leserundersøkelsen viser at boka holder stand

Nesten ni av ti nordmenn leser bøker, og vi både leser og kjøper flere bøker enn for to år siden. Bokleserne blir stadig mer digitale; bruken av e-bøker og lydbøker øker, og stadig flere handler bøker på nett. Det viser Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningens leserundersøkelse, som publiseres i dag.

Klikk her for å lese hele undersøkelsen
Klikk her for å lese en oppsummering av hovedfunnene

Lesingen holder seg stabilt på et svært høyt nivå

Leserundersøkelsen viser at lesingen holder seg stabilt på et svært høyt nivå: Nesten 90 prosent av befolkningen leser minst en bok per år. Andelen av befolkningen som leser har vært nærmest uendret de siste 15 årene. I snitt leser norske lesere litt mer nå enn for to år siden – i 2017 leste gjennomsnittsleseren 17 bøker i året. I en tid hvor bruken av de aller fleste tradisjonelle medier har gått ned, er dette bemerkelsesverdig.

Vi blir mer digitale og leserne benytter seg av flere formater

Andelen både e-boklesere og lydboklyttere har økt, og vi leser flere e-bøker og lytter til flere lydbøker enn tidligere. Vi ser en dreiing mot det digitale også når det kommer til handelskanaler: Bokkjøperne handler stadig mer i nettbokhandel. Leserundersøkelsen viser dessuten at vi kjøper flere bøker: I snitt kjøpte bokkjøperen 0,8 flere bøker i 2017 enn i 2015.

Omtale motiverer til lesing

Bokas innhold kommer høyt opp på listen både over faktorer som motiverer til lesing og bokkjøp. De andre ofte oppgitte begrunnelsene for å lese handler også om bokas innhold eller at man kjenner til forfatteren. Pris og tilgjengelighet blir ikke vurdert som avgjørende for valg av bok.

Om leserundersøkelsen

Leserundersøkelsen blir gjennomført annenhvert år av IPSOS på oppdrag fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Utvalget er tilfeldig trukket som et standard, landsrepresentativt omnibusutvalg med ca. 1.000 telefon og webintervjuer i alderen 15 år +.

Les mer

Leserundersøkelsen 2018
Hovedfunn fra leserundersøkelsen 2018
Leserundersøkelsen 2016