Det skal bli slutt på seksuell trakassering i litteraturbransjen

Undersøkelsen som viser omfanget av seksuell trakassering i litteraturbransjen ble offentliggjort i dag, og her finner du en oppsummering av resultatene.

Undersøkelsen er gjennomført i samarbeid mellom ti bransjeorganisasjoner, og baserer seg på svar fra nærmere 2000 respondenter, fra et bredt spekter av forfattere, oversettere, ulike former for frilansere, arrangører, ansatte i forlag, bokhandel og organisasjoner.

Les hele undersøkelsen her.

Her er en oppsummering av hovedfunnene

 • Fire prosent svarer at de i løpet av de siste to årene har blitt utsatt for seksuell trakassering eller overgrep i jobbsammenheng. Nesten to tredjedeler rapporterer at siste hendelse skjedde for mellom ett og to år siden.
 • 1,2 prosent svarer at de har blitt utsatt for grove hendelser, som uønskede forespørsler om seksuelle tjenester, overgrep og voldtekt.
 • 15 prosent oppgir at de i løpet av de siste to årene har vært utsatt for seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Kommentarer, stirring og uønsket fysisk kontakt, som for eksempel omfavnelse, klapping og klyping, forekommer oftest.
 • Nesten fire av ti oppgir at de en eller annen gang har vært utsatt for seksuell trakassering eller uønsket seksuell oppmerksomhet. Mange rapporterer om hendelser minst 10 år tilbake.
 • Det er i overveiende grad menn som trakasserer unge kvinner, og hendelsene skjer som oftest på arrangementer i bransjeregi.
 • Ansatte i bransjen rapporterer oftere om seksuell trakassering enn personer uten formelle ansettelsesforhold.
 • De fleste er fornøyd med oppfølgingen etter å ha blitt utsatt for seksuell trakassering, men bare tre av ti ansatte kjenner til at bedriften har en kjent varslingsrutine.

Hva gjør vi nå?

Litteraturbransjen vil ha nulltoleranse for seksuell trakassering og annen uønsket seksuell oppmerksomhet. Bransjeorganisasjonene skal i tiden fremover etablere flere felles tiltak, deriblant

 • en varslingstjeneste
 • et varslingsombud
 • fellesdokumentet «Retningslinjer ved seksuell trakassering» skal revideres
 • sosiale arrangementer og bransjetreff vil bli sett på særskilt
 • undersøkelsen som nå foreligger, vil gjentas

I tillegg til fellestiltakene, vil organisasjonene ta egne grep for å sikre nulltoleranse for seksuell trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet, og for å drive holdningsskapende arbeid.

Har du opplevd eller vært vitne til seksuell trakassering?

Finn mer informasjon om hvor du kan henvende deg og hva du kan gjøre her.