NFFOs generalsekretær Arne Vestbø og leder i Forleggerforeningen Heidi Austlid smiler og står ved siden av hverandre foran NFFOs lokaler

Enighet om ny normalavtale for sakprosa

Etter tolv måneders forhandlinger, er NFFO og Forleggerforeningen enige om en ny normalavtale for sakprosa.

– Avtalen mellom NFFO og DnF representerer en viktig modernisering og forenkling av avtalestandarden innenfor normalavtaleverket. Det har vært et mål å skape et balansert avtaleverk som er brukervennlig, transparent og skaper høy forutsigbarhet for alle parter, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i Forleggerforeningen.

Avtalen som nå inngås, gjelder for sakprosa skrevet for allmennmarkedet. Partene beskriver forhandlingene som krevende, men med konstruktive samtaler, basert på et grundig utredet faktagrunnlag og en gjensidig respekt for hverandres standpunkter.

– Vi har nå fått på plass et avtaleverk som legger godt til rette for utvikling av sakprosalitteraturen og størst mulig utbredelse av verkene til våre forfattere, uavhengig av format. Den sikrer det økonomiske fundamentet for forfatterne med en ny beregningsmodell for royalty, og sørger for bedre rammevilkår for den store bredden av våre medlemmer, uttaler Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.

Avtalen publiseres ved årsskiftet

Den nye normalavtalen gjelder fra 1. januar 2023, og foreningene publiserer den i sin helhet ved årsskiftet. Forleggerforeningen vil invitere alle ansatte i medlemsforlag til et medlemsmøte i uke 2 for en gjennomgang av avtalen.

Forleggerforeningen oppfordrer medlemsforlagene til å vente med å inngå nye sakprosakontrakter til den nye avtalen foreligger.

Hovedpunkter i avtalen
  • Avtaleverket er forenklet og mer brukerorientert. Det omfatter normalkontrakt med definisjoner, en egen veileder til normalkontrakten, en avtale om normalkontrakt og en protokoll.
  • Avtalen innebærer en omlegging til en beregningsmodell der forlagets salgsinntekt er grunnlaget for forfatterens royalty, med egne sikringsbestemmelser for forfatteren i fastprisperioden.
  • Det er etablert nye royaltysatser uten hefteavkorting, og nytt topptrinn på royaltystigen. Det nye topptrinnet slår inn ved salg på over 10 000 eksemplarer, og sørger for at bøkene som bidrar med høyest inntjening, gir forfatteren noe høyere inntekt enn i dag.
  • Avtalen er utvidet til å dekke alle utnyttelsesformer: Originalutgave, billigbok, e-bok og lydbok. Sakprosa har ikke tidligere hatt normalavtale for billigbok eller for lydbok.
  • Avtalen sikrer større åpenhet og transparens, med tydelige krav til rapportering i royaltyoppgaver og innsyn i grunnlag for royaltyberegning.
  • Partene skal møtes årlig. Dette sikrer videreutvikling av avtaleverket basert erfaringer som høstes underveis.