Er ikke blitt lurt

Norske forfattere har verdens beste royaltyvilkår, det gir oss bredde og mangfold. Forleggerforeningen kan ikke la alvorlige og uriktige offentlige beskyldninger stå uimotsagt.

De siste ukene har Den norske forfatterforening og Norske barne- og ungdomsbokforfattere fremmet alvorlige og uriktige beskyldninger mot enkeltforlag og Forleggerforeningen i media.

Vi ønsker alltid å løse uenigheter ved å snakke sammen, men kan ikke la slike beskyldninger stå uimotsagt i offentligheten. Royaltyvilkårene for norske forfattere er bedre enn i noe annet bokmarked i verden. Det skal vi være glade for, det gir grunnlag for en litteratur med stor bredde og stort mangfold.

Forfattere er ikke «ranet», slik Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik ordla seg. Om prisen på en bok settes ned, får forlaget halvparten, svært ofte enda mindre, enn bokens opprinnelige fastpris. Utgiftene til å produsere, distribuere og selge boken synker ikke. Med samme royalty som før går ikke regnestykket opp, og forleggeren må si nei til salg. Det taper både leserne, forlag og forfatterne på.

Forfatterforeningene må ta inn over seg at alternativet til å selge boken til høyere pris eller motta høyere royalty dessverre ikke eksisterer. Normalkontrakten gir også forfatterne mulighet til å si nei til nedsattsalg. Det gjør de sjelden. Forlagene respekterer et nei, selv om både de selv og forfatteren da høyst sannsynlig mister inntekter.

Forfatterne er heller ikke lurt. De aller fleste forlag underretter forfatterne hvis pris og royalty settes ned. Hvis forfatterne er uenige eller synes noe er vanskelig å forstå, har de god anledning til å si fra om det.

I tilfeller forfatteren ikke er underrettet om at pris og royalty settes ned, og forfatteren derfor ikke vet at det skjer, oppfordrer Forleggerforeningen sine medlemsforlag til å rydde opp.

Forfatterforeningene snakker som om avtalen mellom forlag og forfatter er klinkende klar på hvor stor prosentandel av bok-krona forfattere skal ha («royalty») når en bok er på salg. Det er den ikke. Flere sentrale begreper og bestemmelser er ikke klart definerte. Forfatterforeningene har kunnet bidra til å løse tolkningsspørsmålene knyttet til avtalene siden 2019. Det startet godt, men de har nå valgt konfrontasjon fremfor dialog.

Forleggerforeningen har ønsket forhandlinger, og vi hadde dialog og møter i 2019, 2020 og 2021 for å bli enige om en ny, tydelig og balansert bestemmelse i kontrakten. I mars 2021 kom Forleggerforeningen med et konkret forslag, som kunne økt forfatternes inntekter. Det har vi aldri fått svar på.

Forlagene prøver alltid å selge flest mulig bøker til best mulig pris, for flest mulig forfattere. Men forlag kan ikke overleve av å selge bøker med tap. Så kjære forfattere, la oss fortsette å snakke med hverandre om hvordan vi sammen kan nå flest mulige lesere.

Av: Heidi Austlid, direktør, og Bjørgulv Vinje Borgundvaag, rådgiver i Forleggerforeningen

Denne kommentaren ble opprinnelig publisert på dagbladet.no 02.02.2022