Bildet viser fem politikere fra stortingets familie- og kulturkomite bak hvert sitt stå-bord, plassert med god avstand

Et viktig skritt på veien mot fremtidens litteraturpolitikk

Både politikere og bransjeaktører fikk sagt sitt da fremtidas litteraturpolitikk ble diskutert på Forleggerforeningens jubileumsseminar på Litteraturhuset i går.

Trond Giske (Ap), Freddy André Øvestegård (SV), Åslaug Sem-Jacobsen (SP), Tage Pettersen (H) og Carl-Erik Grimsrud (V) fra Stortingets familie- og kulturkomité deltok i gårsdagens politikerpanel. Det var mye snakk om å styrke innkjøpsordningen for sakprosa (her var enigheten slående!), mangfoldsrepresentasjonen i bransjen, mulighetene for en litteraturmelding, behovet for en strategi for lesestimulering og utfordringene med at særlig unge gutter leser mindre enn før.

Flere av politikerne tok opp formatspørsmålet – er det det samme å lytte til en lydbok som å lese selv? Hva slags implikasjoner har overgangen til det digitale? Er det egentlig miljøvennlig med papirbøker? Andre argumenterte for en ny boklov. Her er det mange saker å følge opp mot neste valg, med andre ord.

Bransjen var bredt representert med organisasjoner fra hele verdikjeden. Om vi skal trekke ut viktige saker herfra, må det være at de litteraturpolitiske virkemidlene fungerer, men kan og bør styrkes. Avtaleverket er viktig, selv om det på enkelte områder er behov for en modernisering. Organisasjonene som jobber med formidling og leselyst har behov for større grad av forutsigbarhet. Avkortningen i innkjøpsordningen for skjønnlitteratur må reverseres, og ordningen for sakprosa må styrkes.

Seminaret ble arrangert som en del av Forleggerforeningens 125-årsjubileum, og ballet ble åpnet av vår splitter nye statssekretær Gunhild Berge Stang (V). Kristenn Einarsson var hovedtaler, og innledet om muligheter og utfordringer for bokbransjen.

Programmet ble ledet av Silje Riise Næss.

Her kan du se opptak av seminaret.