Kommunesektoren trenger øremerkede midler til læremiddelinnkjøp

Forleggerforeningen sendte et brev til Kunnskapsdepartementet forrige uke. Vi mener at det må bevilges betydelige øremerkede midler til innkjøp av læremidler både til grunnskolen og videregående skole for at implementeringen av Fagfornyelsen skal bli vellykket.

Forlag og læremiddelprodusenter befinner seg i en krevende situasjon. Både læremiddelbransjen og skolen er avhengig av at kommuner og fylkeskommuner har økonomisk evne og vilje til å ruste opp læremidlene gjennom 2020 og i årene etter.

Her kan du lese brevet som ble sendt til Kunnskapsdepartementet.