Heidi Austlid og Eystein Hanssen med signert avtale.

Forfatterforbundet ratifiserer normalavtalen for barne- og ungdomsbokforfattere

Forfatterforbundet har med dette tre avtaler med Forleggerforeningen. Foruten barne- og ungdomsbøker er forbundet også avtalepart for voksen skjønn og seriebøker.

– Vi er glade for at Forleggerforeningen og vi ser samme nytte av å ha et godt avtaleverk, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen.

– Vi er glade for at vi nå har fått denne avtalen på plass. Normalavtalene sikrer forutsigbarhet for forfattere og forlag, og er en viktig brikke for å skape god litteratur, sier administrerende direktør i Forleggerforeningen, Heidi Austlid.

Avtalen ble signert i dag, i Forleggerforeningens lokaler.

 

Heidi Austlid og Eystein Hanssen med signert avtale.

 

Mange skriver barne- og ungdomslitteratur 

– Forfatterforbundet representerer skjønnlitterære forfattere, og mange av disse skriver barne- og ungdomsbøker, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. – Over 30% av våre medlemmer har slike utgivelser. Da er det naturlig at vi slutter oss til normalkontraktsverket.

 

Fire avtaler 

Forfatterforbundet har med dette ratifisert tre avtaler med Forleggerforeningen: Normalkontrakten for voksen skjønn, normalkontrakt for barne- og ungdomslitteratur og normalkontrakt for seriebokforfattere. Forfatterforbundet har også en minsteavtale for seriebokforfattere med Bladkompaniet.

– For oss er det viktig å tilby et solid avtaleverk for alle skjønnlitterære forfattere, sier Eystein Hanssen. – På de områdene vi står i samme avtaleverk som andre skribentorganisasjoner, ønsker og tilbyr vi et konstruktivt samarbeid.