Forlagene bidrar i ny dugnad for utdanning og forskning i en vanskelig tid

I løpet av de siste dagene har forlag og rettighetshavere åpnet opp for bruk av en rekke digitale læremidler og læringsressurser for å fremme best mulig digital hjemmelæring. Mange av disse er gratis tilgjengelige ut skoleåret.

Tilgangen til bøker som trengs for å gjennomføre undervisning, studier, særoppgaver og forskning har imidlertid vært begrenset nå som landets biblioteker er stengt. Derfor åpnes nå en digital tjeneste som gir skoler, elever, og studenter tilgang til hele den digitale samlingen til Nasjonalbiblioteket av pliktavlevert materiale fram til sommeren, og den digitale tilgangen for forskning og dokumentasjon videreføres.

Begge tiltak er viktig støtte til at skole- og studieåret kan fullføres så godt som mulig i disse vanskelige tider, og vi er glade for at forlagene er en så viktig bidragsyter i dette, sier administrerende direktør, Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen. Han berømmer også det gode samarbeidet mellom rettighetsorganisasjonene, Nasjonalbiblioteket og Kopinor for å få ordningen på plass i løpet av kort tid.

Nasjonalbiblioteket (NB) tok kontakt med rettighetshaverorganisasjonene onsdag 18.3 med følgende henvendelse:
«Alle landets bibliotek er nå stengt på grunn av korona. Det foregår ingen utlån, og folk i Norge står uten bibliotektilbud i ei krisetid hvor behovet for tilgang til litteratur er stort. Skolelever, studenter og forskere står uten tilgang til bøkene i biblioteket som trengs for å gjennomføre undervisning, særoppgaver og forskning. Allmennheten står uten tilgang til de millionene av bøker som utgjør stammen i norske folkebiblioteksamlingene. Samtidig gjør isolasjonen og mangelen på kultur og fritidstilbud at behovet for et bibliotektilbud er større enn før. Hjemmeundervisningen i skolen krever tilgang til digitale bibliotek som erstatning for de fysiske….» Nasjonalbiblioteket (NB) ønsker å gi folk en bedre tilgang til den digitaliserte litteraturen i perioden bibliotekene er stengt.

Allmenhetens behov for større tilgang til digital litteratur mener vi ivaretas ved at NB stiller 20 millioner kroner til folkebibliotekene til innkjøp av e-boklisenser, og oppfordrer kommunene til å skyte inn tilsvarende beløp. Det skal tillegges at bokbransjen gjennom salgsleddene og strømmetjenstene har stor aktivitet for å tilby leserne gode muligheter til å lese og høre bøker digitalt.

Det viktigste behovet som påpekes i henvendelsen er at skoleelever og studenter ikke har tilgang bibliotekenes samlinger til støtte i arbeidet med oppgaver, særemner og lignende frem til eksamen. Videre er de to lisensene til pliktavlevert materiell, hvor adgang skal tildeles via folkebibliotekene, ikke mulig å bruke etter at bibliotekene er stengt. Vi er blitt enig med Nasjonalbiblioteket at inntil bibliotekene åpner igjen, utvides adgangen til å ta i bruk den digitale tjenesten for pliktavlevert materiell til å gjelde alle med FEIDE-tilgang. Tjenesten vil utdanningsmessig primært være interessant fra skoletrinn 10 og oppover. For å få tilgang til lisensene i folkebibliotek-sektoren kan man ikke lenger kreve fysisk oppmøte og bruk i bibliotek. Rettighetshaverne aksepterer at i denne perioden er det Nasjonalbiblioteket som tar imot henvendelser fra brukerne, og at tilgangen ikke har fysiske avgrensninger for bruk.

Ordningen er ikke ment som en tilgang til lærebøker eller erstatning for læreverk, men som en erstatning for bibliotektjenestene i skole- og folkebibliotek. Gjennom oppfølging av bruken vil tilgangen reguleres slik at det ikke danner seg store køer, og samtidig sikre at ordningen ikke misbrukes ut over formålet. Tilgangen til læreverk som brukes ekstensivt skal kunne stenges.
Den utvidede og endrede tilgangen til det digitalt pliktavleverte materiale opphøre automatisk når bibliotekene åpnes igjen. Skjer ikke dette før 1. juli 2020 må avtalen om dette reforhandles.

Avtalen om dette inngås mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket.

Vi ønsker også spille inn til Kulturdepartementet at bokbransjen har sendt forslag om en rekke tiltak som kan gjennomføres i regi av Kulturrådet, blant annet gjennomføring av kjøp av e-boklisenser for tidligere utgivelser fra visse år for at disse ikke skal forsvinne fra bibliotekene. Vi ber om at en «pakke» for bokbransjen i Kulturrådets regi gis høy prioritet og lanseres snarest.