Forleggerforeningens 25 års jubileringsfeiring 19.mars 1920 – altså akkurat 100 år siden.

Forleggerforeningen 125 år!

I dag, 19. mars 2020, er det 125 år siden Den Norske Forleggerforeningen ble stiftet!

Dette skulle vi markert med et seminar om fremtidens litteraturpolitikk.

Nå handler jubileumsdagen om å legge til rette for at vi kan videreføre den flotte, norske modellen for utvikling og formidling av litteratur etter at krisen er over. Dette gjør vi sammen med alle de andre organisasjonene og institusjonene i bransjen og i god dialog med Kulturdepartementet og Stortinget. Vi skal samle dere alle til jubileumsseminar til høsten. Da skal vi være klare til å legge premissene for en god litteraturpolitikk for hele 2020-tallet!

Styreleder Edmund Austigard skriver følgende hilsen til foreningen og medlemmer på dagen:

Vi skulle feira dagen med seminar om den lange framtida. I staden jobbar vi for å finne løysingar for dagen, morgondagen og neste veke. Slik må det vere.

Det fins som regel ein god grunn for at medlemsorganisasjonar feirar 125-års jubileum. Ein skal helst vere viktig, relevant og ha blikket framover for å oppleve det. Det har Forleggerforeningen. Men ein skal også kunne handtere det uventa, og reagere deretter. Det er også Forleggerforeningen. I den situasjonen vi er i no, ser vi dette endå tydlegare. Viktigheita av å ha eit nav som samlar oss, og som kan løfte på vegner av oss alle inn mot styresmaktene, og ut mot omlandet.

Gratulerer med dagen.

Beste helsing Edmund